Değerlerimiz

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin beklentilerini zamanında ve doğru olarak karşılamak için gerekli altyapıyı ve eğitim sistemini kurarız.

Yenilikçilik/İnovasyon: Müşterilerimize yeni gelişen teknolojilere göre alternatifler sunar, mühendislik çözümleri üretiriz.

Etik Kurallara Uygunluk: Etik ilke ve kurallar çerçevesinde hareket eder, paydaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını isteriz.

Çevreye Duyarlılık: Çevreye saygı konusunda duyarlı oluruz ve paydaşlarımızı bu konuda duyarı olmaya davet ederiz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Bizden beklendiği üzere doğru ve açık bir şekilde şeffaf olarak bilgi paylaşımı yapar, hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini sağlarız.

İnsana Saygı: Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan çalışır, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın bu konudaki düşüncelerine saygı gösteririz..

Kalite: Uluslararası kalite standartları çerçevesinde hareket eder ve paydaşlarımızın da buna paralel hareket etmesini sağlarız.

Güven: Sözlerimizin arkasında durur ve ilişkilerimizde güven ortamı oluştururuz.