Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş Enerjisi Nedir?

Yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, aslında bir ışıma enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Güneş içerisinde bulunan hidrojenlerin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ışıma enerjilerine güneş enerjisi denilmektedir.  Bu ışınımlar güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisine çevrilmektedir.  Bunu yapan sistemlere de “Güneş Paneli Sistemi” veya “Solar Panel Sistemi” denilmektedir.