Tag Archive: kurulum maliyeti

Güneş Enerji Santrali Nedir?

Nisan 1, 2024 6:25 pm Published by

Bilindiği üzere; güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden elektrik üreten santraller (GES), güneşten gelen fotonları elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES’lerde kullanılan paneller DC akım üreten piller gibi çalışmaktadır.