Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

-Yatırım geri dönüş süresi en düşük olan enerji kaynağıdır.

-Tesis kurulumu çok kısa sürede tamamlanabilmektedir.

-İlk yatırım maliyeti en düşük olan yenilenebilir enerji kaynağıdır.

-Üretilen enerji birim maliyeti çok düşüktür.

-Yenilenebilir ve tükenmeyen enerji kaynağıdır.

-Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her alanda kullanılabilir.

-İşletme maliyeti oldukça azdır.

-Doğal ve çevreci enerji kaynağıdır. Karbon salınımını azaltmakta çok ciddi katkısı vardır. 

-Çevreye zararlı atıkları yoktur.

-Dışarı bağımlı değildir.